Persoonlijke veiligheidstechnieken

Module 4
 

overzicht

Overzicht

Doel
Deelnemers handvatten en technieken aanreiken waarmee zij in de in de dagelijkse praktijk persoonlijke veiligheidstechnieken veilig en verantwoord kunnen toepassen.

Beschrijving module
Ieder mens heeft reflexen. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je struikelt en je jezelf probeert op te vangen. Deze reflexen en je instinct zijn de basis voor het handelen binnen de module persoonlijke veiligheidstechnieken. In deze module ga je aan de slag met het positioneren in dreigende situaties en leer je technieken waarmee jij jezelf in veiligheid kan brengen.

Aantal deelnemers
Maximaal 10 deelnemers

Niveau van deelnemers
Wij sluiten aan bij de leervraag en leerdoelen van de deelnemers.  Er is geen specifieke vooropleiding nodig om te mogen deelnemen.

Studiebelasting
Deelnemers worden niet belast met thuiswerk opdrachten. 

Studiemateriaal
Niet van toepassing.

Certificering
Deelnemers krijgen bij 100% aanwezigheid een certificaat van deelname. 

 Resultaat
✓ De deelnemer is zich bewust van de invloed van zijn gedrag op de agressor.
 De deelnemer heeft inzicht in en kennis over het menselijk verdedigingssysteem.
✓ De deelnemer kan de aangereikte persoonlijke veiligheidstechnieken toepassen in de dagelijkse praktijk. 

programma icon

Programma

 • Afspraken & kennismaking
 • Het menselijk verdedigingssysteem
 • Afstandzones
 • Afstand nabijheid
 • Pauze
 • Stevig staan & alerte houding
 • Polspakkingen
 • Kleding & haren
 • Verwurgingen
 • Terugblik & evaluatie
 • Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Wij hanteren bij onze trainingen het 70:20:10 principe. Dit houdt in dat 70% van de leertijd binnen een training gericht is op het actief ervaren door onder andere gebruik te maken van uitdagende werkvormen en de inzet van trainingsacteurs. Twintig procent van de leertijd binnen een training gebruiken wij voor feedback, reflectie en coaching. De resterende 10% wordt besteed aan theoretische onderbouwing. Dus stil zitten is er niet bij.

Tijdinvestering + kosten

Tijdsinvestering & kosten

Tijdsinvestering
1-2 dagdelen
Afhankelijk van de leervraag en leerdoelen

Investering
€770 per dagdeel
(BTW vrijgesteld)