Humane

begeleidingstechnieken

Module 5
 

overzicht

Overzicht

Doel
Deelnemers handvatten en technieken aanreiken waarmee zij in de in de dagelijkse praktijk humane begeleidingstechnieken zo veilig mogelijk kunnen toepassen.

Beschrijving module.
Soms lukt het je niet om een situatie te de-escaleren en is het enige redmiddel fysiek handelen. In deze module leer je als team methodisch en vanuit een humaan oogpunt de agressor te benaderen, vast te pakken en te begeleiden met als doel een veilige holding voor de agressor en jezelf. Om zodra de situatie weer veilig is, aandacht te hebben voor de persoon in plaats van zijn gedrag.

Aantal deelnemers
Maximaal 10 deelnemers

Niveau van deelnemers
Wij sluiten aan bij de leervraag en leerdoelen van de deelnemers.  Er is geen specifieke vooropleiding nodig om te mogen deelnemen.

Studiebelasting
Deelnemers worden niet belast met thuiswerk opdrachten. 

Studiemateriaal
Niet van toepassing.

Certificering
Deelnemers krijgen bij 100% aanwezigheid een certificaat van deelname.

Intake
Tijdens een lekker bakje koffie bespreken wij aan de hand van het niveau, leervragen en doelen van de professional het aanbod van de training. Wij kijken samen naar het aanbod zodat het aanbod ook daadwerkelijk aansluit bij de behoeftes van de organisatie en de professionals.

Resultaat
✓ De deelnemer is zich bewust van de invloed van zijn gedrag op de agressor.
✓ De deelnemer heeft inzicht in en kennis over holdingtechnieken.
✓ De deelnemer kan de aangereikte begeleidingstechnieken vanuit een humaan oogpunt toepassen in de dagelijkse praktijk.


programma icon

Programma

 • Afspraken & kennismaking
 • Film risico’s
 • Interventieteam
 • FASE 1: verbaal
 • FASE 2: USB
 • Pauze
 • FASE 3: basisgreep
 • Pauze
 • FASE 4: acutesituatie
 • Casusgericht oefenen
 • Pauze
 • Vervolg casusgericht oefenen
 • Terugblik & evaluatie
 • Afronding

Wij hanteren bij onze trainingen het 70:20:10 principe. Dit houdt in dat 70% van de leertijd binnen een training gericht is op het actief ervaren door onder andere gebruik te maken van uitdagende werkvormen en de inzet van trainingsacteurs. Twintig procent van de leertijd binnen een training gebruiken wij voor feedback, reflectie en coaching. De resterende 10% wordt besteed aan theoretische onderbouwing. Dus stil zitten is er niet bij.

Tijdinvestering + kosten

Tijdsinvestering

Tijdsinvestering
2 dagdelen

Investering
€800 per dagdeel, BTW vrijgesteld

(Prijs voor trainingen die worden verzorgd in 2024)