De-escalerend werken

Module 3
 

overzicht

Overzicht

Doel
De deelnemers krijgen inzicht en handvatten aangereikt waarmee zij in de dagelijkse praktijk de-escalerend kunnen handelen.

Beschrijving module
BAM! Die woorden komen aan…..Maar tja, het hoort er bij! Ben jij je bewust wanneer je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag? Als je werkt met mensen kun je lastige situaties mee maken. Momenten waarop de ander de controle verliest of bewust jouw grenzen over gaat. Dan is het een flinke uitdaging om in contact met de ander te blijven en een veilige situatie te creëren; oftewel te de-escaleren! Samen met de trainer en trainingsacteur ga je praktisch aan de slag met bewustwording over je eigen opvattingen, houding en handelen. Met de handvatten en inzichten die je hierdoor krijgt leer je pro-actief te handelen en kun jij met meer zelfvertrouwen situaties de-escaleren.

Aantal deelnemers
Maximaal 10 deelnemers

Niveau van deelnemers
Wij sluiten aan bij de leervraag en leerdoelen van de deelnemers.  Er is geen specifieke vooropleiding nodig om te mogen deelnemen.

Studiebelasting
Deelnemers worden niet belast met thuiswerk opdrachten. 

Studiemateriaal
Deelnemers ontvangen na afloop een reader.

Certificering
Deelnemers krijgen bij 100% aanwezigheid een certificaat van deelname.

Accreditatiepunten
11.25 SKJ accreditatiepunten


Intake
Tijdens een lekker bakje koffie bespreken wij aan de hand van het niveau, leervragen en doelen van de professional het aanbod van de training. Wij kijken samen naar het aanbod zodat het aanbod ook daadwerkelijk aansluit bij de behoeftes van de organisatie en de professionals.

Resultaat
De deelnemer is zich bewust van de invloed van grensoverschrijdend gedrag op zichzelf en zijn collega’s.
De deelnemer heeft kennis over en inzicht in vormen van grensoverschrijdend gedrag.
De deelnemer kan de aangereikte tools en interventies toepassen in de dagelijkse praktijk waardoor hij de-escalerend  kan handelen.

 

programma icon

Programma

 • Afspraken & kennismaking
 • Wat is grensoverschrijdend gedrag
 • Pauze
 • OOBA-Loop
 • FASE 1: Observeren
 • FASE 2: Oriënteren
 • Pauze
 • Introductie acteur
 • FASE 3: Besluiten
 • FASE 4: Acteren
 • Pauze
 • Casuïstiek 
 • Terugblik & evaluatie
 • Afronding

Wij hanteren bij onze trainingen het 70:20:10 principe. Dit houdt in dat 70% van de leertijd binnen een training gericht is op het actief ervaren door onder andere gebruik te maken van uitdagende werkvormen en de inzet van trainingsacteurs. Twintig procent van de leertijd binnen een training gebruiken wij voor feedback, reflectie en coaching. De resterende 10% wordt besteed aan theoretische onderbouwing. Dus stil zitten is er niet bij.

 

 

Tijdinvestering + kosten

Tijdsinvestering

Tijdsinvestering
Afhankelijk van de leervraag en leerdoelen
is de investering 2 -4 dagdelen.

Investering
€800 per dagdeel, BTW vrijgesteld

(Prijs voor trainingen die worden verzorgd in 2024)SKJ_logo-e1525093474269