MAADwerk

De wens van iedere organisatie is het hebben van betrokken, energieke en veerkrachtige professionals, zij zijn tenslotte de belangrijkste bouwstenen van je organisatie. Door je professionals te (ver)binden en te motiveren haal je het beste uit hen naar boven. Klinkt dit jou als muziek in de oren dan is het aanbod van MAAD trainen & coachen iets voor jouw organisatie.

Wij kunnen jouw organisatie ondersteunen bij het creëren en stimuleren van een cultuur waarin intrinsieke motivatie en reflectie kernwaarden zijn. 

Binnen ons aanbod staat plezier, veiligheid en ruimte nemen om te ervaren centraal. Met als resultaat bewustwording en een veerkrachtigere  professional. Maatwerk is kenmerkend voor ons aanbod. Met de door ons ontwikkelde modules als uitgangspunt, stemmen wij ons aanbod af op de vraag en ontwikkelingsdoel van de professional(s).

Kortom, MAADwerk!

 

aanbod
DSC_0266a

MAAD & ontwikkelen

Wij zijn ervan overtuigd dat professionals en teams zich altijd willen blijven ontwikkelen en professionaliseren om op deze manier het beste uit het team en zichzelf naar boven te halen. Ontwikkelen doe je samen in een positieve, open en vertrouwde omgeving. Dit is waar wij voor staan en gaan. 

Onze visie op ontwikkelen door middel van trainen & coachen is gebaseerd op het ervaren in een veilige omgeving. Het leren door doen, ervaren en reflecteren staan hierin centraal. De theoretische onderbouwing binnen onze modules heeft als doel deze eerder genoemde aspecten te versterken. Wij hanteren bij onze trainingen het 70:20:10 principe. Dit houdt in dat 70% van de leertijd binnen een training gericht is op het actief ervaren door onder andere gebruik te maken van uitdagende werkvormen en de inzet van trainingsacteurs. 20% procent van de leertijd binnen een training gebruiken wij voor feedback, reflectie en coaching. De resterende 10% wordt besteed aan theoretische onderbouwing.

Door middel van actief leren krijgt de professional de kans om zelf tot nieuwe inzichten en doelen te komen om zodoende een duurzame gedragsverandering te realiseren.