Grenzen & feedback

Module 2
 

grenzen & feebback website1
overzicht

Overzicht

Doel
De deelnemers inzichten en handvatten aanreiken waarmee zij in de dagelijkse praktijk hun grenzen aan kunnen geven.
De deelnemer kunnen op een positieve en effectieve manier feedback geven.

Beschrijving module
Wanneer je grenzen stelt, maak je duidelijk wat je wel en niet wilt. Hierdoor krijg je meer grip op de balans tussen draagkracht en draaglast. Feedback geven en krijgen doet iets met jouw grenzen. In deze module ervaar je hoe het is om feedback te geven en te ontvangen. Wat dit met jou doet en hoe je hier zelf mee aan de slag kan gaan.

Aantal deelnemers
Maximaal 10 deelnemers

Niveau van deelnemers
Wij sluiten aan bij de leervraag en leerdoelen van de deelnemers.  Er is geen specifieke vooropleiding nodig om te mogen deelnemen.

Studiebelasting
Deelnemers worden niet belast met thuiswerk opdrachten. 

Studiemateriaal
Niet van toepassing.

Certificering
Deelnemers krijgen bij 100% aanwezigheid een certificaat van deelname. 

Intake
Tijdens een lekker bakje koffie bespreken wij aan de hand van het niveau, leervragen en doelen van de professional het aanbod van de training. Wij kijken samen naar het aanbod zodat het aanbod ook daadwerkelijk aansluit bij de behoeftes van de organisatie en de professionals.

Resultaat
✓ De deelnemer is zich bewust waar zijn grenzen liggen.
✓ De deelnemer kan op een professionele manier zijn grenzen aangeven.
✓ De deelnemer heeft inzicht in de waarde van en kennis over feedback ontvangen en geven.
✓ De deelnemer kan op een professionele manier feedback geven en ontvangen.


programma icon

Programma

  • Afspraken & kennismaking
  • Wat is de IK-grens?
  • Waar ligt mijn IK-grens?
  • Grenzen ervaren en aangeven
  • Concreet actieplan
  • Wat is feedback?
  • Feedback geven
  • Terugblik & evaluatie
  • Afronding

Wij hanteren bij onze trainingen het 70:20:10 principe. Dit houdt in dat 70% van de leertijd binnen een training gericht is op het actief ervaren door onder andere gebruik te maken van uitdagende werkvormen en de inzet van trainingsacteurs. Twintig procent van de leertijd binnen een training gebruiken wij voor feedback, reflectie en coaching. De resterende 10% wordt besteed aan theoretische onderbouwing. Dus stil zitten is er niet bij.

 

Tijdinvestering + kosten

Tijdsinvestering & kosten

Tijdsinvestering
1-2 dagdelen van 4 uur
Afhankelijk van de leervraag en doel

Kosten
Trainer: €750 (BTW vrijgesteld) per dagdeel
Optioneel: trainingsacteur