De-escalerend werken

Follow-up: De verdieping in
 

overzicht

Overzicht

Doel
De deelnemers krijgen inzicht en handvatten aangereikt waarmee zij in de dagelijkse praktijk de-escalerend kunnen handelen.

Beschrijving module
Hoe vaak tel jij olifantjes tijdens je werk? En lukt het je om vooral veel ja-tjes te vangen? Oh ja, hoe zat dat ook alweer? Je hebt de basistraining de-escalerend werken gevolgd en samen met je team ga je in deze follow-up training je kennis en kunde weer opfrissen en uitbreiden. We gaan een verdiepingsslag maken en met deze kennis gaan we aan de slag met specifieke casuïstiek gerelateerd aan jullie werksituatie.

Aantal deelnemers
Maximaal 10 deelnemers.

Niveau van deelnemers
Wij sluiten aan bij de leervraag en leerdoelen van de deelnemers.  Er is geen specifieke vooropleiding nodig om te mogen deelnemen.

Studiebelasting
Deelnemers worden gevraagd om voor het deelnemen aan de follow-up de reader
de-escalerend werken door te nemen.

Intake
Tijdens een lekker bakje koffie bespreken wij aan de hand van het niveau, leervragen en doelen van de professional het aanbod van de training. Wij kijken samen naar het aanbod zodat het aanbod ook daadwerkelijk aansluit bij de behoeftes van de organisatie en de professionals.

Resultaat
✓  De deelnemer kan de aangereikte theorie, tools en interventies toepassen in de dagelijkse praktijk waardoor hij de-escalerend kan handelen met oog voor de ander.
De deelnemer is zich bewust van zijn stress en de invloed van stress op zichzelf en zijn collega’s.
De deelnemer kan copingstrategieën bewust inzetten waardoor hij stress positief kan beïnvloeden.

 

programma icon

Programma

 • Afspraken & kennismaking
 • OOBA-Loop
 • Invloed interpretatie op jouw OOBA-loop
 • Breinen & Stress
 • Lunch
 • Praktijkgericht aan de slag met de acteur
 • Stess ervaren
 • Stress regulatie en de-escalatie
 • Praktijk simulatie
 • Terugblik & evaluatie
 • Afronding

Wij hanteren bij onze trainingen het 70:20:10 principe. Dit houdt in dat 70% van de leertijd binnen een training gericht is op het actief ervaren door onder andere gebruik te maken van uitdagende werkvormen en de inzet van trainingsacteurs. Twintig procent van de leertijd binnen een training gebruiken wij voor feedback, reflectie en coaching. De resterende 10% wordt besteed aan theoretische onderbouwing. Dus stil zitten is er niet bij.

 

 

Tijdinvestering + kosten

Tijdsinvestering

Tijdsinvestering
2  dagdelen (09:00 - 16:30)
SKJ_logo-e1525093474269