De-escalerend 

werken

Module 3
 

PVT1
overzicht

Overzicht

Doel
De deelnemers krijgen inzicht en handvatten aangereikt waarmee zij in de dagelijkse praktijk de-escalerend kunnen handelen.

Beschrijving module
In deze module besteden we aandacht aan verbaal grensoverschrijdend gedrag. De deelnemers gaan aan de slag met hun eigen opvattingen, houding en handelen.
Toegerust met de juiste houding en tools kunnen zij met meer zelfvertrouwen 
de-escalerend handelen. 

Aantal deelnemers
Maximaal 10 deelnemers

Niveau van deelnemers
Wij sluiten aan bij de leervraag en leerdoelen van de deelnemers.  Er is geen specifieke vooropleiding nodig om te mogen deelnemen.

Studiebelasting
Deelnemers worden niet belast met thuiswerk opdrachten. 

Studiemateriaal
Deelnemers ontvangen na afloop een reader.

Certificering
Deelnemers krijgen bij 100% aanwezigheid een certificaat van deelname.

Accreditatiepunten
8 V&VN accreditatiepunten

Intake
Tijdens een lekker bakje koffie bespreken wij aan de hand van het niveau, leervragen en doelen van de professional het aanbod van de training. Wij kijken samen naar het aanbod zodat het aanbod ook daadwerkelijk aansluit bij de behoeftes van de organisatie en de professionals.

Resultaat
✓ De deelnemer is zich bewust van de invloed van grensoverschrijdend gedrag op zichzelf en zijn collega’s.
✓ De deelnemer heeft kennis over en inzicht in vormen van grensoverschrijdend gedrag.
✓ De deelnemer kan de aangereikte tools en interventies toepassen in de dagelijkse praktijk waardoor hij de-escalerend  kan handelen.

 

programma icon

Programma

 • Afspraken & kennismaking
 • Wat is grensoverschrijdend gedrag
 • Pauze
 • OOBA-Loop
 • FASE 1: Observeren
 • FASE 2: Oriënteren
 • Pauze
 • Introductie acteur
 • FASE 3: Besluiten
 • FASE 4: Acteren
 • Pauze
 • Casuïstiek 
 • Terugblik & evaluatie
 • Afronding

Wij hanteren bij onze trainingen het 70:20:10 principe. Dit houdt in dat 70% van de leertijd binnen een training gericht is op het actief ervaren door onder andere gebruik te maken van uitdagende werkvormen en de inzet van trainingsacteurs. Twintig procent van de leertijd binnen een training gebruiken wij voor feedback, reflectie en coaching. De resterende 10% wordt besteed aan theoretische onderbouwing. Dus stil zitten is er niet bij.

 

 

Tijdinvestering + kosten

Tijdsinvestering & kosten

Tijdsinvestering
2 -4 dagdelen van 4 uur
Afhankelijk van de leervraag en leerdoelen

Kosten
Trainer: €750 (BTW vrijgesteld) per dagdeel
Exclusief inzet trainingsacteur